L’exterior de la basílica

Façana de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor
Façana de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

La façana actual de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor va ser construïda per August Font entre 1880 i 1887, el qual va projectar el portal i els finestrals neogòtics. El finestral central va ser restaurat aprofitant elements originals gòtics. El floró que sobresurt del coronament superior de la façana (amb la data de 1880 esculpida a la base) i els calats dels finestrals són obra d’Eduard Ramon Amigó. La base del campanar, del segle XVI, és quadrada i està aixamfranada pel costat del carrer Hèrcules. La planta interior, en canvi, és octogonal i té una escala de caragol adossada al costat per comunicar la terrassa de l’església amb la terrassa del campanar, el qual es tanca amb una cúpula sobre una cornisa renaixentista. La torre és coronada per una barana gòtica, col·locada el 1572 per Antoni Constantí. Adossades al segon cos del campanar hi ha dues escultures que representen els titulars de la basílica: sant Just i sant Pastor. La torre de l’angle oposat té l’arrencada d’un segon campanar, simètric a l’anterior, però que no es va acabar mai. El campanar és de gran austeritat, amb una sola porta, el cos inferior sobresortint i un gran finestral a la paret alta. La façana lateral està formada per un senzill joc dels prismes dels contraforts amb la superfície llisa de la part baixa. Les campanes són dels segles XVII i XVIII.