La basílica actual

grabatEl dia 11 de febrer de 1342 van començar les obres de construcció de l’actual edifici gòtic, les quals a mesura que avançaven van comportar l’enderroc de l’església romànica. L’any 1360 els trams ja construïts de la nau permetien el culte en la nova construcció gòtica. El rei Martí l’Humà, l’any 1399, va fer donació a la basílica d’un reliquiari amb la Vera Creu. A mitjan segle XV es va començar un absis de cinc absidioles o capelles. D’aquest ambiciós projecte, segurament a causa de diverses circumstàncies històriques (pesta, guerra civil), només es va aixecar una part de la primera absidiola del costat de l’evangeli. La columna amb el seu contrafort van passar a formar part de la sagristia, quan a finals del segle XV es va decidir edificar un absis més simple de tres cares i sense absidioles, que ja estava acabat l’any 1522.