El presbiteri

Presbiteri
Presbiteri

El presbiteri s’alça sobre una plataforma el·lipsoide elevada sobre l’antic paviment. L’altar major és neoclàssic i va ser construït entre 1816 i 1832, substituint un altar del 1537 que estava presidit per un gran retaule renaixentista amb una talla de la Mare de Déu de Montserrat que es troba a la sagristia. Envoltant l’altar s’alcen 12 columnes de marbre que representen els dotze apòstols que abracen la icona del rostre del Senyor i una imatge de la Mare de Déu de Montserrat a la qual es pot accedir per unes escales laterals. Una dona amb els ulls tapats portant la creu i el calze representa la fe. Al centre del baldaquí hi ha els sants màrtirs Just i Pastor amb palmes a les mans, que són coronats per dos angelets. A banda i banda i alçats en dues columnes, els quatre evangelistes: Joan (àguila) i Mateu (home) a dalt, i Marc (lleó) i Lluc (bou) sobre les columnes, obra dels germans Vallmitjana.

Des que l’any 2005 la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor va ser confiada a la Comunitat de Sant’Egidio, la basílica és presidida per una icona del rostre del Senyor. És una còpia d’una icona original del segle XVI que es troba a l’església de Sant’Egidio de Roma. La icona és originària del nord de Rússia (Novgòrod) i representa el Mandílion, és a dir, el rostre de Crist sobre una tela que, en la icona, apareix sostinguda per dos àngels.