CONFESSIONS

Tots els diumenges a les 11 h a la Capella del Santíssim.