SAGRAMENTS

BAPTISME – CONFIRMACIÓ – EUCARISTIA (Primera Comunió) – RECONCILIACIÓ – UNCIÓ DELS MALALTS – MATRIMONI – ORDE.

Si voleu rebre o informar-vos sobre els diferents sagraments contacteu amb nosaltres.

Carrer Rera de Sant Just, s/n 08002 Barcelona

+34 933 017 433

info@basilicasantjust.cat